แต่งหน้าเจ้าสาว

ในปัจจุบันนิยมจัดงานแต่งงานแบบพิธีเช้าและเลี้ยงฉลองมงคล

แต่งหน้าเจ้าสาว

เจ้าสาวหลายคนอาจจะทำตัวไม่ถูกว่าจะต้องเตรียมตัวและจัดกา

แต่งหน้าเจ้าสาว

หลังจากเจ้าสาวได้ทำการมัดจำจองคิวแต่งหน้าเจ้าสาวเรียบร้

แต่งหน้าเจ้าสาว

เหตุผลที่ครูให้เจ้าสาวจองคิวล่วงหน้า 3 เดือนขึ้นไป เพื่