แต่งหน้าเจ้าสาว

  แต่งหน้าเจ้าสาวคุณไทรลุคเรียบหรูปากแดง เปลี่ยนลุ

แต่งหน้าเจ้าสาว

  แต่งหน้าเจ้าสาวคุณไทรลุคเจ้าหญิงหวานๆ ใช้โทนชมพู

  แต่งหน้าเจ้าสาวคุณสุพิธีมงคลสมรสเย็น เจ้าสาวมีโค

แต่งหน้าเจ้าสาว

  แต่งหน้าเจ้าสาวคุณพลอยพิธีงมงคลสมรสเย็น เนื่องจา

แต่งหน้าเจ้าสาว

แต่งหน้าเจ้าสาวคุณพลอยพิธีเช้า  เมื่อดูโครงหน้าโดยรวมเจ

แต่งหน้าเจ้าสาว

  แต่งหน้าเจ้าสาวคุณหงส์พิธีเช้า เจ้าสาวรีเควสขอลุ

แต่งหน้าเจ้าสาว

  แต่งหน้าเจ้าสาวคุณหงส์ เนื่องจากผิวเจ้าสาวแห้งมา

แต่งหน้าเจ้าสาว

       แต่งหน้าเจ้าสาวคุณพิมสำหรับงานฉลองมงคลสมรส