Add some custom text. Supports HTML or Shortcodes.
แต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

แต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ : CORPORATE PROGRAM

คลาสเมคอัพเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพพิเศษสำหรับองค์กรหรือนักศึกษา

ทางเรามีการออกแบบคลาสเมคอัพโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพและเสริมภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับแต่ละองค์กร

Basic Makeup

เริ่มต้นตั้งแต่การเสริมความรู้ด้านพื้นฐานในการดูแลตนเอง ผิวพรรณ ใบหน้า ควบคู่ไปกับการแต่งหน้าที่ถูกต้องและเหมาะสม

Workshop Basic Makeup

เรียนรู้พื้นฐานการแต่งหน้าพร้อมกับลงมือทำเป็นสเต็ปจนถึงขั้นแอ้ดว้านซ์ ซึ่งทางเรามีเครื่องสำอางเตรียมไว้ให้สำหรับใช้ในคลาส

Basic & Development

เน้นการเรียนแต่งหน้าและเสริมการปรับบุคลิคภาพที่เหมาะส การทำผม การแต่งกาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

บรรยากาศการสอน

TOP